Karilan Sukuseura ry
Suvun kotipesä

 Tampere 7.6.2016


HYVÄT SUKUSEURAN JÄSENET

Kevät on edennyt etuajassa, olemme saaneet vaihtelevan talven jälkeen nauttia runsaasta toukokuun lämmöstä. Tätä kirjoitettaessa on pieni takatalven uhka, joka kuuluu asiaan. Olkaamme optimisteja ja armollisia itsellemme ja läheisille, niin elämäkin hymyilee luonnon tavoin. Ja toivokaamme, että myös yhteisten asioiden hoidossa löydettäisiin ratkaisuja Eurooppaa ja rakasta suomenmaatamme edelleen vaivaaviin ongelmiin, eri näkökulmia huomioivalla ja inhimillisellä, kuitenkin tuloksia tuottavalla tavalla. Perinteiseen tyyliin aluksi muutama huomio tältä saralta.

Suomen hallituksen kykyä kuunnella eri tahojen tarpeita ja toiveita on aiheellisesti arvosteltu. Talven aikana hallituksen työtyyli on kuitenkin kehittynyt. Suomen viennin kilpailukykyä parantava ”yhteiskuntasopimus” saatiin monen mutkan kautta tehdyksi. Sitä ei kannata väheksyä, sillä Euroopassa ei ole tiettävästi missään pystytty viime aikoina vastaavaan. Pakolaispolitiikan kiristäminen osin epäinhimillisyyksiin saakka, kauppojen aukioloaikojen vapauttamiseen ja niiden alkoholitarjonnan laajentaminen eivät jääneet ensimmäisen hallitusvuoden ainoiksi saavutuksiksi, vaikka pitkään siltä näyttikin.

Hallinnollista järjestelmäämme mullistava sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus etenee vaihe vaiheelta. Samalla keskustapuolue saa haluamansa maakuntahallinnon ja kokoomus valinnan vapauden ja siihen liittyvän yksityisen palvelutuotannon määrän kasvun suurissa kaupunkikeskuksissa. Monta tärkeää uudistuksen yksityiskohtaa on vielä auki, kuten se, miten estetään julkisilla varoilla rahoitettujen terveys- ja sosiaalipalvelujen tuottamien voittojen katoaminen maailman veroparatiiseihin. Uudistuksen valmistelu on ollut viimeisen vuoden aikana ratkaisuhakuista, joten ongelmat ratkennevat aikanaan. Maakuntien vastuu tulee aluksi olemaan lähes muodollinen, valtion ohjatessa niitä yksityiskohtaisesti. Siirtymäaikana ehkä hyvä näin, mutta pitkän päälle ohjia on löysättävä itsehallinnon suuntaan. Kuntien vastuu sosiaali- ja terveyspalveluista joka tapauksessa päättyy ja niiden tärkeimmäksi tehtäväksi nousee alueensa elinvoiman puolustaminen. Kaupungistuminen tulee jatkumaan ja keskittymään entistä vahvemmin suurille kaupunkiseuduille, sitä eivät maakunnatkaan pysty estämään. Toisaalta biotalous vahvistaa myös maaseudun elinkeinoja.

Demokratiaan kuuluu, että poliitikot kamppailevat vallasta ja etujärjestöjen johtajat on palkattu puolustamaan jäseniensä etuja. Silloin kun talous kasvaa, niin systeemi pelaa hienosti. Kasvun pysähtyessä vähäinenkin peräytyminen saavutetuista eduista on vaikeaa.  Houkutus valita taloustaantumassa populistinen, asioita yksinkertaistava ja turvallisuutta hakevien kansalaisten pelottelusta voimansa ammentava politiikka on ollut pitkään kasvussa talousongelmien koettelemissa Euroopan maissa. Nyt se on nousussa myös Yhdysvalloissa, vaikka USA:n talous kokonaisuutena porskuttaa. Populismin kuvaan kuuluu, että pelottelulla kasvatetaan vihaa uutta ja outoa kohtaan. Valtioiden välille pystytetään kerran jo kaadettuja raja-aitoja, vaikka todellisuudessa yhteisellä planeetallamme ei ole paikkaa johon globaaleja ongelmia voisi piiloutua. Elämme jännittäviä, malttia ja harkintaa edellyttäviä aikoja.


Sukuseuran toiminnasta

Meneillään oleva vuosi tulee olemaan verraten hiljainen sukuseuramme toiminnassa. Seuraava yhteinen sukutapaamisemme on kesällä 2017. Kaikki edotukset kokoontumisen teemasta ja paikasta ovat erittäin tervetulleita, laittakaapa sellaisia tulemaan hallituksen jäsenille, joiden yhteystiedot ovat tämän kirjeen lopussa. Hallitus kokoontuu kuluvan vuoden loppupuolella kesän 2017 sukutapaamisesta ja suunnittelemaan seuran toimintaa.

Seuran monivuotisena tavoitteena on ollut sosiaalisen median hyödyntäminen omien kotisivujen avulla. Nyt tämä tavoite on toteutumassa, uuden sihteerimme Markuksen osaamisen ja ponnistelujen tuloksena. Sivut avataan heinäkuun alussa ja niitä pääsee tarkastelemaan osoitteessa http://www.karilansuku.fi/. Kotisivujen sisältö ei tuolloin ole vielä kaikilta osin valmis, ja palautetta tarvitaan niiden kehittämiseksi. Sivujen mielenkiintoisuus tulee riippumaan siitä, miten itse kukin meistä tuotamme sinne materiaalia. Kotisivut ovat erinomainen keino laittaa sukumme jäsenten historiaan ja nykypäivään liittyviä valokuvia, lehtileikkeitä, vanhoja kirjeitä yms. aineistoja yleiseen tietoon ja nähtäväksi. Kaikki kotisivuille tarkoitettu aineisto lähetetään sivujen ylläpidosta vastaavalle Markus Kovaselle, osoitteeseen markuskova@gmail.com. Materaalia voi lähettää myös kirjeitse, osoitteeseen Markus Kovanen, Asemankatu 32 A 6, 05900 Hyvinkää.

Kotisivuille pääsy ei ainakaan toistaiseksi edellytä erillistä rekisteröitymistä, siellä julkaistava materiaali on toisin sanoen sellaista, että se voi olla yleisesti nähtävissä.

Melkoisella osalla seuramme jäsenistä ei ole sähköpostiosoitetta, ehkä ei myöskään pääsyä internettiin. Jokaisen lähipiiristä kuitenkin varmaan löytyy nämä keinot hallitseva henkilö, perheenjäsen tai ystävä, jonka avulla kotisivujen sisältöön voi tutustua. Sivut aukeavat heinäkuun alussa. käykäähän katsomassa ja antamassa myös palautetta.

Merkkipäiviä

Kuluvana vuonna moni seuramme jäsen ja kokouksissa kävijä on viettänyt merkkipäivää tasalukujen merkeissä.

Aiempien tapaamistemme aktiivinen ja iloinen osallistuja Irma Pynnönen (os. Tammivuori) täytti 95 vuotta toukokuussa.

Vieno Koskela täytti 90 vuotta toukokuussa ja Mirja Lindgren yltää samaan heinäkuussa

Esko Mäkinen ja Aira Karila täyttävät 85 vuotta nyt kesäkuussa ja Anja Punamäki marraskuussa.

Kahdeksankymmenen (80) vuoden ikään ovat jo ennättäneet Eero Salmijärvi ja Tuomo Jaatila ja lokakuussa siihen yltää Vuokko Hiltunen.

Sukuseuran aktiiveista Antti Karila täytti 75 vuotta huhtikuussa, Pentti Valkeajärvi 70 vuotta maaliskuussa ja Anja Karila 60 vuotta maaliskuussa. Monet muutkin sukumme jäsenet täyttävät näitä vuosia kuluvan vuoden aikana.

Lämpimät onnittelut kaikille edellä mainituille, sekä kaikille muille tasavuosia täyttäville sukumme jäsenille!

Merkkipäiväänsä viettävän Aira Karilan Korpilahti lehdessä 21.5.2016 julkaistu kaunis ja liikuttava runo päättäköön tämän kirjeen parhaalla mahdollisella tavalla.

Tapaamisiin kotisivujen ja syksyn jäsenkirjeen sekä kesän 2017 sukutapahtuman merkeissä.

Alpo Karila